In het kort....

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs en een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag.

Voor Veldvest werkten op 31 december 2015 in totaal 415 personeelsleden. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs aan ruim 3400 leerlingen.