Brede School

De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met allerhande diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden.

Het beleid van de gemeente Veldhoven is gericht op de beschikbaarheid van onderwijs en kinderopvang per ‘woonservicezone’ (wijk). Op een aantal plekken in Veldhoven komen hiervoor nieuwe Multi Functionele Accomodaties (MFA’s), op andere plekken wordt de bestaande school aangepast zodat ook daar de samenwerking met andere kindpartners mogelijk wordt.

 

Hierdoor wordt de school als een hart, een huis voor de wijk van waaruit school, kindpartners, het verenigingsleven en ouders samenwerken. Veldvest heeft ten aanzien van kinderopvang, BSO en TSO samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Korein en Nummeréén.

 

Alle informatie over de "Brede School" kunt u vinden op:

Bredeschool Veldhoven