P-centrum De Kempen

Op dit moment zijn er geen vacatures bij stichting Veldvest. We zijn echter wel altijd op zoek naar enthousiaste leerkrachten die willen werken in onze vervangerspool P-centrum De Kempen. Mensen die voor deze pool werken, kunnen ervaring doen op de scholen van stichting Veldvest en stichting SkoZok.

Mochten in de toekomst weer vacatures ontstaan, dan zal in eerste instantie geworven worden onder de invallers van P-centrum De Kempen. Voor meer informatie en/of inschrijven kunt u terecht op de website www.p-centrum.nl.