Mee denken en praten?

 

MR/ SR                                                        Een wettelijk geautoriseerd orgaan is de medezeggenschapsraad (mr). Binnen de mr is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. In de medezeggenschapsraden of schoolraden (sr) bepalen ouders mede het beleid en de activiteiten die betrekking hebben op ‘hun’ school. 

GMR                                       Schooloverstijgend functioneert op deze wijze ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Ouders en personeel van Veldvest zijn hierin de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken bovenschoolse ontwikkelingen van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.