Partners

In het contactenveld van een stichting als Veldvest zijn veel partijen te onderscheiden waarmee relaties worden onderhouden.

 

 

Onderwijsgerelateerd                            
Bezien vanuit de pedagogische opdracht kan, als belangrijkste partner voor de onderwijsorganisatie, ‘de ouder/opvoeder’ worden gezien. Daarnaast zijn de organisaties in de kinderopvang belangrijke strategische partners. Veldvest werkt samen met Korein en Nummereen.
Natuurlijk moet hier ook ‘de gemeentelijke overheid’ worden genoemd als strategische partner (gezien de rol op voorwaardenscheppend gebied en als lokale regisseur van het educatief beleid).
Veldvest werkt ook samen met Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk werkCombinatie Jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg waar het gaat om vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. 

 

 

Niet-onderwijs gerelateerd                        
Ook in de bedrijfsvoering van de overige disciplines zijn strategische partners te onderkennen. Op het terrein van de administratieve dienstverlening geldt dit bijvoorbeeld voor het onderwijsadministratiekantoor en op het terrein van de ICT voor de externe beheerder van de hard- en software binnen Veldvest, QLICT.