gmr

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.

De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.

 

Alle gmr-verslagen zijn te vinden op de downloadpagina.


Freek van Reen (voorzitter GMR)Hans SarisJacintha de LaatJob van der SijsKris van der VeldeLinda VrijsenMonique HovensSander JongeriusTheo Snelders (secretaris GMR)