Veldvest....wereldwijs

Visie
Veldvest heeft hoge verwachtingen van kinderen; ieder kind zit immers boordevol talenten. Veldvest onderkent het belang van degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs. Ze verwacht van leerkrachten dat zij doelgericht werken aan de algemene kennis van de leerling, aan zijn persoonsvorming en zijn sociaal-maatschappelijke participatie.
De meerwaarde van de school zit volgens Veldvest in het voor leerlingen betekenisvol verbinden van drie werelden: de wereld van de dingen (fysieke wereld), de wereld van de mensen (sociaal-emotionele wereld) en de wereld van de schoolvakken (conceptuele wereld). Om hierin een verantwoord evenwicht te bereiken, vindt Veldvest dat leerkrachten een grondige kennis moeten hebben over dat wat geleerd moet worden en de manier waarop kinderen leren.

 

Missie                                                   
Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de oriëntatie op de fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid is dit onderwijs daadwerkelijk funderend en biedt het voor alle leerlingen een zinvolle ervarings- en oriëntatiehorizon.