Omdat elke leerling telt

Binnen Veldvest is het zogeheten Educatief Centrum ingericht. Het Educatief Centrum beoogt de zorgstructuur binnen scholen van Veldvest op een effectieve wijze te organiseren en wil de leerkracht ondersteunen bij hulpvragen die in zijn of haar klas actueel zijn. Het Educatief Centrum sluit aan bij de ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’. Hierbij komt het er in de kern op neer dat elke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt, zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs.
Het streven van Veldvest is om de zorg zo dicht mogelijk in de leefomgeving van het kind beschikbaar te stellen. Daar waar externe deskundigheid nodig is, moet die ingehuurd worden, maar waar mogelijk moet de zorg zoveel mogelijk door professionals binnen de eigen school of organisatie en budgetneutraal geleverd worden. Binnen Veldvest is daarvoor een groot potentieel aan deskundigheid en expertise beschikbaar.

 

Dyslexie ICT-vriendelijke scholen
Ook voor kinderen met dyslexie wil Veldvest voorzieningen creëren die bijdragen aan optimale omstandigheden om te kunnen leren en ontwikkelen. Voor kinderen met enkelvoudige dyslexie in de groepen 6 t/m 8 wordt daarom het programma Kurzweil ter ondersteuning gebruikt. Dit is een computer programma dat kinderen met dyslexie op school en thuis ondersteunt bij het beter lezen, spellen, schrijven en leren. Het zorgt er voor dat deze kinderen zelfstandig en gemotiveerd verder kunnen op school en betere leerprestaties behalen. Het programma leest alle digitale teksten voor. De unieke meerkleurige cursor markeert een woord, zin of alinea: de ideale houvast voor actief meelezen. Ook de voorleessnelheid kan zelf worden bepaald. Hierdoor kunnen de kinderen in eigen tempo lezen en oefenen. Leerkrachten in onze scholen worden getraind om de kinderen met dit programma te laten werken.
Voor meer informatie: www.lexima.nl.

Excellente leerlingen
Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie krijgen bij Veldvest extra uitdaging. Sinds 2010 is het project ‘excellente leerlingen’ gestart om er voor te zorgen dat deze kinderen op alle Veldvestscholen een structureel en passend onderwijsaanbod krijgen. Binnen de Stichting zijn twee experts excellente leerlingen werkzaam die scholen hierbij ondersteunen en de kinderen tijdens ontmoetingsmomenten begeleiden.
Voor meer informatie: www.projectexcellenteleerlingen.blogspot.nl.