Actueel nieuws

Empirisme en effectiviteit

Op 22 februari 2017 is er een gespreksbijeenkomst voor de leermonitoren georganiseerd op het kantoor van Veldvest met als motto: Empirisme en Effectiviteit. Bijna alle leermonitoren waren aanwezig, samen met enkele regisseurs en leidinggevenden.

Bij empirisme (kennisoverdracht) gaat het om ‘harde’ kennis met betrekking tot vakken als rekenen en taal, gericht op leeropbrengsten.

  Lees verder...

Streetwise op de Mr. Gijbels en Casimirschool

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.

  Lees verder...

Carnaval 2017 Alaaf!

Op vrijdag 24 februari barst het feestgewoel weer los op de Veldvestscholen. Kinderen mogen verkleed naar school komen om te hossen en te dansen. De opmaat naar vijf dagen plezier! Lees verder...

Identiteit: een domein van Burgerschap

Identiteit heeft te maken met wie je bent en wie je wilt zijn. De komende tijd is in alle groepen van Basisschool De Berckacker, een aantal activiteiten gepland, die te maken hebben met identiteit. Lees verder...

Basisschool EigenWijs trots op voorleeskampioen

Inge Timmerman uit groep 8B van Basisschool EigenWijs is uitgeroepen tot Veldhovense voorleeskampioen 2017. Lees verder...