Actueel nieuws

Informatiebijeenkomst excellente leerlingen druk bezocht

Op 27 augustus vond de informatiebijeenkomst, voor zowel ouders als leerkrachten, plaats. Het doel was uitleg te geven over de inhoud van het project, het onderwijsaanbod binnen de scholen en de ontmoetingsmomenten. Lees verder...

Wij bouwen samen!

Dit was op 28 augustus 2013 het thema van de jaarlijkse 'ontmoetingsdag' van Veldhoven Midden. Een passend thema, want zoals reeds bekend, wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe school. Lees verder...

Nieuwe lichting Greenkids van start

Negentien kinderen hebben zich opgegeven om in het schooljaar 2013/2014 GreenKid te zijn. Woensdagmiddag 14 augustus 2013 werden ze officieel ‘geïnstalleerd’. Lees verder...

Gezonde start op Brede School Casimir

Volgens traditie verschijnen de kinderen van Brede School Casimir op de eerste woensdag van het schooljaar in pyjama op school voor een heerlijk schoolontbijt. Lees verder...

De scholen zijn weer begonnen!

Maandagochtend 12 augustus was weer een spannende ochtend voor veel Veldhovense kinderen: de start van een nieuw schooljaar! En dat is altijd even wennen: voor het eerst naar school, een nieuwe groep, nieuwe klasgenootjes en een nieuwe juf of meester. Lees verder...