Cito Eindtoets

Op 18, 19 en 20 april 2017 vindt de Cito Eindtoets plaats. Spannende dagen voor kinderen in groep 8. De leerlingen krijgen, verspreid over drie ochtenden, vragen voorgelegd op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden.

Zo'n 178.000 leerlingen maken de Eindtoets. Scholen kunnen kiezen voor de Centrale Eindtoets van de overheid of een andere goedgekeurde Eindtoets. De toets meet het taal- en rekenniveau van de leerlingen en is een hulpmiddel voor scholen om vast te stellen of voor het voortgezet onderwijs de juiste keuze is gemaakt.

De Cito Eindtoets is een leer- en schoolvorderingentoets. Zo'n 65 procent van de Nederlandse basisscholen neemt deze toets af. De toets meet wat een kind -in vergelijking met andere kinderen- in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. De leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Indirect zegt de score op de Citotoets ook veel over eigenschappen die van grote invloed zijn op toekomstig schoolsucces, zoals intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

Het maken van een eindtoets is verplicht, ook al weten de kinderen al naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan. De score van de eindtoets leidt in 1 op de 15 gevallen tot een bijstelling van het advies van de leerkracht. Volgens het CBS wordt bij meisjes het advies vaker aangepast dan bij jongens.