Nieuwe naam voor de Casimirschool

Volgend schooljaar viert de Prof. Dr. R. Casimirschool haar 50 jarig bestaan. Dat gaat gepaard met een nieuwe naam. Wie gaat deze bedenken? Iedereen mag meedoen!

In navolging van de naamgever, die bij zijn geboorte nog Rommert Kasimir, heette en deze op 55 jarige leeftijd heeft gewijzigd in Casimir, is de school op zoek naar een nieuwe naam, voor de komende 50 jaar.

Via een flyer, die verspreid is in de wijk, kan iedereen meedenken en zijn of haar suggestie insturen. Een jury die bestaat uit leerkrachten, ouders en kinderen gaat een weloverwogen keuze maken. De jury zal haar keuze voorleggen aan de directie en de Medezeggenschapsraad van de school.

Tegelijk met het 50 jarig jubileum heeft de school nieuw meubilair gekregen, is de aula opnieuw ingericht, is er een nieuwe website gelanceerd en komen er een nieuwe directeur en locatieleider.

De nieuwe naam zal verbonden worden aan een sprankelende uitstraling, die de kracht en ambities van de school in beeld brengt: op naar de volgende 50 jaar!